ACL Logo ACL Anthology
A Digital Archive of Research Papers in Computational Linguistics

Google search the Anthology

Proceedings of the 3rd Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 1981)

W81-01 [bib]: Entire volume

W81-0100: Front Matter

W81-0101 [bib]: Per Vestbøstad
Norsk tekstarkiv etter halvtanna års drift (The Norwegian text archive after eighteen years of operation) [In Norwegian]

W81-0102 [bib]: Roald Skarsten
Presentasjon og kommentarer til norsk utgave av C. Mullers bok “Lingvistisk Statistikk” (Presentation and comments on the Norwegian edition of C. Muller's book “Linguistic Statistics”) [In Norwegian]

W81-0103 [bib]: Rolf Gavare
Lexikografisk alfabetisering (Lexicographic alphabetization) [In Swedish]

W81-0104 [bib]: Benny Brodda
“The TAGGER” [In Swedish]

W81-0105 [bib]: Gunnar Thorvaldsen
Normalisering av personnavn (Normalization of personal names) [In Norwegian]

W81-0106 [bib]: Eric Grinstead
A method for the study of compound words in Chinese

W81-0107 [bib]: Milan Bílý
Experience with COMMENTATOR, a computer system simulating verbal behaviour

W81-0108 [bib]: Gregers Koch
En problemorienteret programmeludviklingsmetode i lingvistisk databehandling (A problem oriented programming development method in linguistic data processing) [In Danish]

W81-0109 [bib]: Tor Stålhane
Leksikalisk analyse i mjuke system (Lexical analysis in “Mjuke System”) [In Norwegian]

W81-0110 [bib]: Tore Amble
{Å} være eller å ha, det er spørsmålet (To be or to have, that is the question) [In Norwegian]

W81-0111 [bib]: Kolbjørn Heggstad
Datalingvistikken og dei språkhemma (Computational linguistics and language impairment) [In Norwegian]

W81-0112 [bib]: Anna Sågvall Hein
Uppsala Chart Parser, Version 2 (UCP-2) – En översikt (Uppsala Chart Parser, Version 2 (UCP-2) – An overview) [In Swedish]

W81-0113 [bib]: Knut Hofland
Grammatisk merking av LOB-korpus (Grammatical marking of the LOB corpus) [In Norwegian]

W81-0114 [bib]: Mette-Cathrine Jahr; Stig Johansson
Grammatisk merking av The Lancaster-Oslo/Bergen Corpus: ordklassebestemmelse ved hjelp av ordslutt (Grammatical marking of The Lancaster-Oslo/Bergen Corpus: Part-of-speech classification using word endings) [In Norwegian]

W81-0115 [bib]: Anne Golden
Presentasjon av prosjektet lærebokspråk (Presentation of the Textbook Language Project) [In Norwegian]

W81-0116 [bib]: Anne Karin Ro; Eirik Lien
Wycliffes Bibeltekster på RA2 (Wycliffe's Bible texts in RA2) [In Norwegian]

W81-0117 [bib]: Hanne Ruus
Ordbøger for fremtiden (Lexica for the future) [In Danish]

W81-0118 [bib]: Jonas Löfström
Dolda ordbildningsmönster. Några problem inom datamaskinell lexikologi (Hidden word formation patterns. Some problems in computational lexicology) [In Swedish]

W81-0119 [bib]: Helmer Gustavson
Förarbeten till en datoriserad runordbok (Preliminary work for a computerized rune lexicon) [In Swedish]

W81-0120 [bib]: Karen Margrethe Pedersen
Om anvendelse af et teksktkorpus til supplering af ordbogsmateriale (Using a text corpus to supplement dictionary material) [In Danish]

W81-0121 [bib]: Håvard Hjulstad
Databehandling av norsk handordbok (Data processing of the Norwegian Desk Dictionary) [In Norwegian]

W81-0122 [bib]: Tove Fjeldvig
Utvikling av enkle metoder for teksktsøking med søkeargumenter i naturlig språk (Development of simple methods for text search with search arguments in natural language) [In Norwegian]

W81-0123 [bib]: Knut Kleve
“Pattern Recognition” i papyrusforskning (Pattern Recognition in papyrus research) [In Norwegian]

W81-0124 [bib]: Øystein Reigem
SIFT (Søking I Fri Tekst) – Et generelt informasjonssøkesystem (SIFT (Search in Free Text) – A general information retrieval system) [In Norwegian]

W81-0125 [bib]: Hans Olav Egede Larsen
Sør eller syd – norsk “dobbeltform” med betydningsdifferensiering? (Sør (south) eller syd (south) – Norwegian official spelling variant with meaning differentiation?) [In Norwegian]

W81-0126 [bib]: Sture Allén
Vad \"ar datalingvistik? (What is computational linguistics?) [In Swedish]