Lemao Liu


2019

pdf pdf bib Understanding and Improving Hidden Representations for Neural Machine Translation
[N19-1046]: Guanlin Li | Lemao Liu | Xintong Li | Conghui Zhu | Tiejun Zhao | Shuming Shi

2018

pdf pdf bib Target Foresight Based Attention for Neural Machine Translation
[N18-1125]: Xintong Li | Lemao Liu | Zhaopeng Tu | Shuming Shi | Max Meng

pdf pdf bib Automatic Article Commenting: the Task and Dataset
[P18-2025]: Lianhui Qin | Lemao Liu | Wei Bi | Yan Wang | Xiaojiang Liu | Zhiting Hu | Hai Zhao | Shuming Shi

2017

pdf pdf bib Instance Weighting for Neural Machine Translation Domain Adaptation
[D17-1155]: Rui Wang | Masao Utiyama | Lemao Liu | Kehai Chen | Eiichiro Sumita

pdf pdf bib Neural Machine Translation with Source Dependency Representation
[D17-1304]: Kehai Chen | Rui Wang | Masao Utiyama | Lemao Liu | Akihiro Tamura | Eiichiro Sumita | Tiejun Zhao

2016

pdf pdf bib Target-Bidirectional Neural Models for Machine Transliteration
[W16-2711]: Andrew Finch | Lemao Liu | Xiaolin Wang | Eiichiro Sumita

pdf pdf bib Agreement on Target-bidirectional Neural Machine Translation
[N16-1046]: Lemao Liu | Masao Utiyama | Andrew Finch | Eiichiro Sumita

pdf pdf bib Neural Machine Translation with Supervised Attention
[C16-1291]: Lemao Liu | Masao Utiyama | Andrew Finch | Eiichiro Sumita

2015

pdf pdf bib Neural Network Transduction Models in Transliteration Generation
[W15-3909]: Andrew Finch | Lemao Liu | Xiaolin Wang | Eiichiro Sumita

2014

pdf pdf bib Scalable Large-Margin Structured Learning: Theory and Algorithms
[P14-6002]: Liang Huang | Kai Zhao | Lemao Liu

pdf pdf bib Search-Aware Tuning for Machine Translation
[D14-1209]: Lemao Liu | Liang Huang

2013

pdf pdf bib Additive Neural Networks for Statistical Machine Translation
[P13-1078]: Lemao Liu | Taro Watanabe | Eiichiro Sumita | Tiejun Zhao

pdf (v2) pdf (v1) bib Tuning SMT with a Large Number of Features via Online Feature Grouping
[I13-1032]: Lemao Liu | Tiejun Zhao | Taro Watanabe | Eiichiro Sumita

2012

pdf pdf bib Locally Training the Log-Linear Model for SMT
[D12-1037]: Lemao Liu | Hailong Cao | Taro Watanabe | Tiejun Zhao | Mo Yu | Conghui Zhu

pdf pdf bib Expected Error Minimization with Ultraconservative Update for SMT
[C12-2071]: Lemao Liu | Tiejun Zhao | Taro Watanabe | Hailong Cao | Conghui Zhu